ბაღების კომპიუტერებით აღჭურვა

21-02-2014

 მიმდინარე წლის თებერვალში ა(ა)-იპ-მა გამოაცხადა გამარტივებული ტენდერი კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აქსესუარების შესყიდვაზე. შესყიდვების სავარაუდო ღირებულება წარმოადგენდა 9 600 ლარს. ტენდერში გაიმარჯვა შ.პ.ს. ,,ალგორითმა". კომპიუტერები თავიდანვე გათვალისწინებული იყო იმ  ბაღებისათვის, რომლებსაც  არ ჰქონდათ აღნიშნული ტექნიკა.
  N1,20,27 და 28 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებს გადაეცათ ახალი პერსონალური კომპიუტერები. 

 
უკან
Created By SPAR.GE