დირექცია

 

დირექტორი თენგიზ აფხაზავა
მოადილე მეთოდოლოგიის დარგში      ზაირა ქაჯაია
მოადგილე ფინანსურ დარგში ჯონი საბაშვილი


 Created By SPAR.GE