დირექცია

 

დირექტორი მამუკა შამილიშვილი
მოადილე მეთოდოლოგიის დარგში ზაირა ქაჯაია
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - შესყიდვების დარგში როლანდი ბერიძე
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - კვების დარგში ლია მოქია
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - სანიტარულ ჰიგიენურ დარგში ნანი მელიქაძე
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - კადრებისა და საქმისწარმოების დარგში ზიმლარი ბერიძე
მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში ლიკა აროშიძე
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მთავარი ბუღალტერი ია ყალიჩავა
პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - მატერ. ტექნიკური განყოფილების უფროსი ჯაბა ცხადაძე
მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი - პროგრამისტი გივი გოგილაძეCreated By SPAR.GE