დირექცია

დირექცია

დირექტორი - ნატალია ზაქარეიშვილი

დირექტორის მოადგილე საფინანსო და სამეურნეო დარგში - მამუკა შამილიშვილი

დირექტორის მოადგილე მეთოდოლოგიის დარგში - ზაირა ქაჯაიაCreated By SPAR.GE