დაიწყო ბაღებში რეგისტრაციის პროცესი

რეგისტრაციის I ეტაპი დაიწყება 2015 წლის 1 ივლისს 09.00 სთ-ზე და დასრულდება 10 ივლისს 00.00 სთ-ზე. პირველ ეტაპზე რეგისტრაციას გაივლიან პრიორიტეტებით გათვალისწინებული სტატუსის მქონე მოქალაქეები:
ა) ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 100 000 და ნაკლებს;
ბ) მრავალშვილიანი (ოთხი და მეტი შვილი 18 წლამდე) ოჯახები;
გ) მარტოხელა დედები ;
დ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლები და ომში დაღუპულთა ოჯახები;
ე) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები;
ვ) ერთი ოჯახიდან მეორე და ყოველ მომდევნო აღსაზრდელი (დედმამიშვილები);
პრიორიტეტებში აღნიშნული სტატუსის მქონე მოქალაქეებს, რომელთაც არ აქვთ წვდომა ინტერნეტთან, ბავშვის დასარეგისტრირებლად შეუძლიათ მიმართონ ბაღების გაერთიანების მიერ ორგანიზებულ სარეგისტრაციო უბნებს, რომლებიც განლაგდება ბათუმის საბავშვო ბაღების შემდეგ მისამართებზე: №24 (სამრეწველო უბანი ფ.ხალვაშის გამზირი №46), №3 (ვ. გორგასალის ქუჩა №51), №22 (თამარ მეფის გამზირი I შეს. №4) . სარეგისტრაციო უბნები მოქალაქეებს მოემსახურებიან 1 ივლისიდან 10 ივლისამდე, 09:00 სთ-დან 18:00 სთ-მდე. 

რეგისტრაციის სრული წესები იხილეთ მენიუში "წესები"